Regulamentul oficial al programului de fidelizare Saint-Gobain Construction Products Romania S.R.L.


Descarca regulament

Regulamentul oficial al programului de fidelizare Saint-Gobain Construction Products Romania S.R.L.

Club Rigips

1 ianuarie 2020 - 31 martie 2020

 

ART. 1. ORGANIZATORII PROGRAMULUI DE FIDELIZARE

Organizatorii programului de fidelizare Clubul Rigips (denumit in continuare „program de fidelizare”) sunt Saint-Gobain Construction Products Romania S.R.L. – Rigips Business Unit cu sediul social în Bucuresti, Sector 2, Cladirea Floreasca Park, Soseaua Pipera nr. 43, Corpul A, etajul 3, birourile 25-41, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/16947/1994, Cod de Inregistrare Fiscala 6194577, inregistrat ca operator de date cu notificarea nr. 16479 si Create Direct SRL, cu sediul social în Bucureşti, Str. Siriului, Nr.42-46, etaj 3, inregistrat ca operator de date cu notificarea nr.10044.

Programul de fidelizare se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează “Regulamentul”). Termenii şi condiţiile prezentului Regulament, aşa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toţi participanţii la programul de fidelizare.

Organizatorii îşi rezervă dreptul, in cazuri exceptionale, de a modifica Regulamentul, aducând la cunoştinţa publicului modificarile.

 

ART. 2. DURATA ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE A PROGRAMULUI

Programul de fidelizare Club Rigips va fi organizat şi se va desfăşura în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2020 (”Durata Programului”) la nivel national, prin intermediul magazinelor agreate de organizatori /distribuitorilor autorizati / partenerilor Saint-Gobain Construction Products Romania S.R.L.– conform Anexei 3 a prezentului Regulament.

 

ART. 3. MĂRCILE ŞI PRODUSELE PARTICIPANTE

Mărcile şi produsele participante in cadrul programului (denumite în cele ce urmează ”Produsele Participante”) sunt prezentate în Anexa 2 a prezentului Regulament, cat si pe site-ul www.clubrigips.ro, sectiunea “produse”.

 

ART. 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

In programul de fidelizare are dreptul să participe orice persoană fizica sau persoana fizica autorizata, utilizator final al Produselor Participante, cu varsta de minimum 18 ani impliniti (in cazul persoanelor fizice) la data inceperii programului de fidelizare, care pe parcursul desfasurarii acestuia achizitioneaza Produse Participante dintre cele mentionate in Anexa 2 la Regulament din cadrul magazinelor agreate sau de la distribuitorii autorizati conform Anexei 3 la Regulament si detine un cont activ in aplicatia online www.clubrigips.ro,(denumit in continuare “Participant”).

Conturile participantilor se creaza de catre Organizatori, pe baza datelor declarate de catre fiecare participant:

 • fie la momentul contactarii telefonice a Organizatorilor;
 • fie in formularul de inscriere pe care au posibilitatea sa il acceseze gratuit pe website-ul  www.clubrigips.ro.

Fiecare Participant caruia i-a fost creat un cont se considera inscris in program indiferent daca acesta foloseste sau nu contul respectiv.

Nu pot participa la acest program de fidelizare angajatii Saint-Gobain Construction Products Romania S.R.L., și a Create Direct S.R.L. sau ai celorlalte companii implicate în organizarea şi desfăşurarea programului de fidelizare precum si rudele acestora de gradul I si II.

Nu pot participa la acest program de fidelizare distribuitorii, vanzatorii, revanzatorii, companiile ce activeaza in domeniul constructiilor sau in domenii auxiliare constructiilor – si nici angajatii aferenti acestora.

Participarea la prezentul Program are valoare de acceptare integrală şi liber consimţită a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare aparţine în exclusivitate persoanei fizice/persoanei fizice autorizate care îndeplineşte condiţiile impuse de Regulament.

Utilizator Final in cadrul prezentului regulament este orice persoană fizică/persoana fizică autorizată, care dovedeşte că a cumpărat cel putin un Produs Participant din cadrul magazinelor agreate sau de la distribuitorii autorizati conform Anexei 3 la Regulament, în scopul utilizării acestuia in perioada campaniei.

Distribuitor Autorizat este orice distribuitor care are dreptul legal de a efectua comert cu Produsele Participante la acest Program si este agreat de catre Organizatori ca fiind parte a acestui program.

Dovada utilizarii in mod direct se va face de catre cei vizati mai sus, prin:

- incarcarea / upload pe site –ul  / platforma online www.clubrigips.ro a bonului fiscal stampilat ce dovedeste achizitia Produselor Participante.

De asemenea, Organizatorii isi rezerva dreptul de a solicita spre verificare oricand pe perioada campaniei documentele fiscale primite de Participanti la achizitionarea Produselor Participante inscrise in prezenta campanie.

 

ART. 5. MODUL DE DESFĂŞURARE A PROGRAMULUI

Acest program permite tuturor Participantilor sa castige premii prin colectarea bonurilor fiscale eliberate la achizitionarea de Produse Participante si raportarea acestora direct in platforma online a Programului in vederea acumularii de puncte si a comandarii de premii.

Inscrierea in program

Inscrierea in prezentul program se poate face numai la cererea Participantilor. Achizitia Produselor Participante de la magazinele agreate/distribuitorii autorizati ofera dreptul la crearea unui cont activ in aplicatia online www.clubrigips.ro.

Solicitarea inscrierii in acest program se poate face de catre Participanti prin una din cele doua modalitati:

 • apeland in perioada campaniei Infoline 0800800815 (numar gratuit, program Luni-Vineri, intre orele 9:00-18:00) sau
 • completand in perioada campaniei formularul de inregistrare online disponibil pe  www.clubrigips.ro.

In urma analizarii si validarii de catre Organizatori a datelor transmise de Participanti, acestia primesc un cod unic personal si vor dispune implicit, de un cont personal pe platforma www.clubrigips.ro.

Acest cont le va fi creat Participantilor, de catre Organizatori, numai in urma analizarii de catre acestia a datelor declarate de Participanti la momentul inscrierii.

De la momentul primirii datelor, prin oricare dintre cele doua modalitati descrise mai sus si pana la momentul deciziei crearii unui cont pentru un Participant, Organizatorii au la dispozitie maximum 10 zile lucratoare pentru a activa/inactiva contul.

CODUL UNIC personal este un cod care se aloca o singura data catre fiecare Participant in momentul inscrierii. Fiecare Participant este direct raspunzator de instrainarea codului sau unic. In baza codului unic personal se vor desfasura toate activitatile din programul de fidelizare, respectiv atunci cand:

 1. se logheaza in site pentru incarcarea bonurilor fiscale pentru acumularea de puncte;
 2. se vor revendica premii prin telefon (se va mentiona codul unic personal la telefon);
 3. se verifica numarul punctelor, statusul comenzilor, sau orice alta informatie la INFOLINE.

In urma inscrierii, fiecare Participant va obtine, pe langa codul unic personal o parola (la alegerea lor) care va folosi, alaturi de codul unic, la autentificarea utilizatorului atat pe website cat si la INFOLINE.

Acumularea de puncte

Pe parcursul programului, Participanţii care achiziţionează Produsele Participante din cadrul magazinelor agreate sau de la distribuitorii autorizati conform Anexei 3 la Regulament si inscriu bonurile fiscale de achizitie in program, vor primi pentru fiecare achiziţie un număr de puncte aferente produsului achiziţionat, conform detaliilor din Anexa 2 a prezentului Regulament.

Pentru a  primi punctele aferente produselor achizitionate, Participantii trebuie sa trimita o copie/un scan al bonului fiscal, continand produsele achizitionate, prin upload pe site-ul programului www. clubrigips.ro cat si prin aplicatia whatsapp la numarul de telefon 0753300404.

Alaturi de poza bonului fiscal trimisa prin intermediul whatsapp, participantii trebuie sa mentioneze in mesaj cod client sau numarul de telefon cu care s-au inscris in platforma Club Rigips, pentru a putea fi identificati si pentru a li se putea aloca punctajul aferent.

Punctele acumulate de Participanţi vor fi actualizate în contul fiecarui Participant in aplicatia de pe site-ul www. clubrigips.ro in termen de maximum 10 zile lucratoare de la primirea dovezilor de achizitie a Produselor Participante la program de la distribuitorii autorizati (in functie de validarea bonului).

Organizatorii recomanda Participantilor care inscriu in program bonuri fiscale continand Produse Participante sa acopere pretul de achizitie al acestora, eventualele discount-uri, precum si orice alte detalii despre produsele de pe bon, altele decat cele participante in program.

Fiecare Produs Participant la promoţie va fi cotat cu un număr de puncte, mentionat in Anexa 2 a prezentului regulament.

Pe parcursul programului, în funcţie de achizitiile de Produse Participante la program din cadrul magazinelor agreate sau de la distribuitorii autorizati conform Anexei 3 la Regulament, Participanţii la program vor putea folosi punctele acumulate în magazinul virtual de pe site-ul www. clubrigips.ro  pentru a alege premii, cu ajutorul formularului de comanda, completandu-l integral si corect, fie:

 • pe site-ul clubrigips.ro;
 • fie solicitand lansarea unei comenzi la infoline 0800800815 (numar gratuit, program Luni-Vineri, intre orele 9:00-18:00).

Lista premiilor este disponibila online pe www. clubrigips.ro. Lista premiilor poate suferi modificari in functie de disponibilitatea produselor si a pretului acestora la furnizori.

Punctele acumulate de un Participant în cadrul unei luni şi neconsumate în luna respectivă se vor reporta şi in următoarele luni, până la epuizare, dar nu mai târziu de 30 aprilie 2020. După această dată, punctele neconsumate devin nule.

Pe măsura ce se opteaza pentru anumite premii, din punctajul total al Participantului se scade valoarea în puncte pentru produsele pentru care a optat.

Premiile alese de Participanţi, din magazinul virtual pe baza punctelor acumulate, vor fi expediate la adresa de livrare indicata de Participant, respectiv la domiciliul/sediul persoanei fizice/persoanei fizice autorizate trecute in formular, în maximum 30 de zile lucratoare de la data selectarii (respectiv de la data primirii de catre Organizatori a formularului de comanda online) si vor fi predate pe baza unui aviz de insotire a marfii.

În acest program de fidelizare vor fi luate în considerare toate bonurile fiscale incarcate online conform mecanismului programului, impreuna cu codul unic al Participantului, incepand cu 1 ianuarie 2020 pana pe data de 31 martie 2020 inclusiv.

Organizatorii isi rezerva dreptul de a solicita oricarui Participant dovada fizica (in original, integral, nedeteriorat) de achizitiei de catre acesta a Produselor Participante in program.

Organizatorii isi rezerva dreptul de a elimina din program orice Participant care are un comportament care poate fi considerat fraudulos sau care aduce prejudicii programului.

Bonurile fiscale

 • Bonurile fiscale sa fie emise de catre magazinele participante in cadrul acestui program (astfel cum sunt acestea specificate in Anexa 3 a prezentului Regulament);
 • Un Participant poate participa de mai multe ori in promotie, dar inscriind bonuri  fiscale distincte. 
 • Bonurile fiscale, care sa ateste achizitia Produselor Participante in perioada campaniei, trebuie pastrate, in stare buna, pentru validarea premiilor.
 • Bonurile fiscale trebuie sa fie corect  raportate (poza/ scan incarcata prin upload in sectiunea speciala a site-ului www. clubrigips.ro sau prin aplicatie whatsapp la numarul de telefon 0753300404), in caz contrar sunt respinse de sistem si Participantul nu primeste punctele aferente;
 • Poza/ scanul bonurilor fiscale incarcate sa fie intregi, reale, lizibile;
 • Bonurile fiscale sa fie unice, sa nu mai fi fost incarcate anterior de catre user sau de catre un alt user;
 • Bonurile fiscale inscrise pe site sunt validate sau invalidate de catre Organizatori in termen de 10 zile;
 • Fiecare bon fiscal poate fi inscris si se valideaza de catre sistem o singura data, pentru Participantul care il va inregistra prima data conform datelor furnizate de sistem (an / zi / ora / minute).
 • Orice Participant care va incerca sa inregistreze un bon fiscal inregistrat anterior de un alt Participant nu va putea face acest lucru, indiferent daca va prezenta dovada fizica a achizitiei sau folosirii produsului.
 • Orice incercare de fraudare (ca spre exemplu, dar fara a ne limita la acestea, inscrierea unor numere de bonuri fiscale fictive, inscrierea de catre un singur Participant/mai multi Participanti a acelorasi numere de bonuri fiscale, cu aceeasi data, din acelasi magazin, inscrierile Participantilor care detin acelasi nume de familie si au inscris acelasi bon fiscal) poate fi considerata tentativa de sabotare a programului si se poate solda cu eliminarea Participantului/Participantilor in cauza din program, fara ca Organizatorii sa fie obligati sa-i anunte pe cei invalidati in prealabil. In cazul in care exista suspiciunea de frauda, Organizatori pot solicita Participantilor sa faca dovada detinerii documentelor fiscale cu care s-au inscris, in original, atat in timpul programului, cat si ulterior perioadei de inscriere.
 • Un numar de bon fiscal, provenind din acelasi magazin, avand aceeasi data de emitere poate fi inregistrat o singura data in program. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului/Participantilor in cauza din program.
 • Organizatorii isi rezerva dreptul de a intreprinde verificari in baza de date a programului pentru a preveni eventuale tentative de fraudare. In cazul in care contul unui Participant atrage atentia prin numarul excesiv de participari, Participantul va fi contactat si i se va solicita sa faca dovada bonurilor de achizitie a Produselor Participante. In cazul in care care Participantul refuza sa faca dovada bonurilor fiscale pe baza carora s-a inscris in program, acestuia i se va bloca accesul in cadrul programului si i se vor anula participarile anterioare.

Valoarea bonului fiscal

Fiecare bon fiscal inscris in program, cu conditia de a fi validat ca fiind corect si continand Produse Participante, aduce Participantului puncte, conform anexei 2 atasate prezentului Regulament.

Valorificarea Punctelor

Punctele acumulate prin raportarea de catre Participanti si validarea de catre sistem a bonurilor fiscale pot fi valorificate prin achizitia de bunuri (premii). Aceste premii pot fi comandate in doua moduri:

 • Online: pe website-ul www.clubrigips.ro, din contul personal accesat pe baza codului unic personal si a parolei personale;
 • Telefonic: apeland linia de INFOLINE 0800800815 (numar gratuit, program Luni-Vineri, intre orele 9:00-18:00)  pusa la dispozitie Participantilor, de asemenea prin autentificare pe baza codului unic personal si a parolei personale.

Lista premiilor va fi disponibila online pe  www.clubrigips.ro cat. Lista premiilor poate suferi modificari in functie de disponibilitatea produselor la furnizorii selectati de Organizatori in program, precum si in functie de pretul acestora. Premiile sunt disponibile in limita stocurilor.

Numărul total al premiilor va fi estimat la sfârşitul perioadei programului, în funcţie de numărul de Participanţi care îndeplinesc condiţiile de câştig.

Punctele acumulate de un Participant în cadrul unei luni şi neconsumate în luna respectivă se vor reporta şi in următoarele luni, până la epuizare, dar nu mai târziu de 31 martie 2020. După această dată, punctele neconsumate devin nule, in lipsa altei instiintari din partea Organizatorilor.

Pe măsura ce se opteaza pentru anumite premii, din punctajul total al Participantului se scade valoarea în puncte pentru produsele pentru care a optat.

Premiile alese de Participanţi din magazinul virtual pe baza punctelor acumulate, vor fi expediate la domiciliul/sediul Participantului completat in formular ca adresa de livrare, în termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data comenzii (respectiv de la data primirii de catre Organizatori a formularului de comanda online, sau telefonic la INFOLINE) si vor fi predate pe baza unui proces-verbal de predare-primire sau impreuna cu avizul de insotire a marfii.

Orice reclamatie cu privire la eventuale probleme de livrare a premiilor se face in maximum 30 de zile calendaristice de la data plasarii comenzii de catre Participant.

Participantii sunt obligati sa pastreze dovada achizitiei Produselor Participante inscrise de acestia in program (bon fiscal, factura fiscala) timp de 1 an de zile de la acordarea punctelor si a premiilor aferente, cat si sa dovedeasca oricand (la solicitarea Organizatorilor) prin prezentarea fizica a acestor documente inscrierea reala, legitima si de buna credinta a a acestora in program. Avand in vedere ca achizitia Produselor Participante este o conditie a participarii in aceasta campanie, daca Participantul se afla in imposibilitate sau refuza probarea achizitionarii produselor/ acumularii corecte de puncte, atunci Organizatorii isi rezerva dreptul sa anuleze de drept punctele accumulate in program, sa solicite restituirea premiilor acordate cat si sa alerteze organele indreptatite, sa suspecteze de frauda informatica orice actiune descrisa anterior, conform art. 249 Noul Cod Penal privind Frauda informatica.

De asemenea, Organizatorii isi rezerva dreptul de a anula comenzile, de a reseta punctele, de a scoate in afara programului orice Participant care nu poate face dovada fizica a achizitiei Produselor Participante inscrise in program.  In cazul in care in urma incercarilor de validare nereusite descrise mai sus, daca toate premisele dovedesc ca respectivul Participant poate fi suspectat de frauda informatica sau tentativa de a frauda/ de a sabota cumva programul, Organizatorii vor lua toate masurile legale ce se impun si va anunta organele competente pentru solutionarea acestor situatii.

Valoarea totală a premiilor prezentului program de fidelizare este limitată la suma de 45 000 Euro și va fi estimată la sfârşitul perioadei campaniei, în funcţie de numărul de Participanţi care îndeplinesc condiţiile de câştig.

Bugetul maxim de premii este de 4.000 euro pe luna, orice comanda lansata de catre un Participant dupa atingerea acestui prag maximal de premii va fi respinsa de catre Organizatori. Toate punctele acumulate si nefolosite de catre participanti vor fi reportate in program si vor putea fi folosite si preschimbate in premii la reluarea programului.

 Un participant poate sa acumuleze maxim 1000 puncte/ luna.

Un participant poate sa acumuleze maxim 4000 puncte/ an.

ART. 6. CONDIŢII DE VALIDARE

Pentru ca un Participant sa primeasca premiile disponibile, acesta trebuie sa indeplineasca următoarele condiţii:

 1. Să îndeplinească toate condiţiile privind dreptul de participare, astfel cum sunt specificate la Art. 4 din Regulament;
 2. Să se inscrie in program prin una din modalitatile puse la dispozitie si descrise mai sus;
 3. Să achiziţioneze în perioada programului Produsele Participante la promoţie de la Distribuitorii autorizaţi ;
 4. Sa acumuleze puncte prin inregistrarea in program pana la data de 31.03.2020 a bonurilor fiscale care sa dovedeasca achizitionarea de Produse Participante si care sa fie emise exclusiv in perioada 01.01.2020 – 31.03.2019;
 5. Să consume punctele acumulate prin comandarea de produse pana la 30 aprilie 2020, în magazinul virtual www.clubrigips.ro sau prin intermediul liniei de INFOLINE 0800800815 (numar gratuit, program l-v, 9:00-18:00).
 6. Sa pastreze dovada  fizica a achizitiei Produselor Participante la promotie. Organizatorii au dreptul sa solicite fizic dovada achizitiei Produselor Participante (constand in bon fiscal sau factura pentru persoanele fizice autorizate). 

ART. 7. Limitele raspunderii Organizatorului

Organizatorii programului de fidelizare nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, urmatoarele:

7.1. Formularele de inscriere primite dupa 31 martie 2020 sau comenzile primite dupa data de 30 aprilie 2020 ora Romaniei 23:59:59, care sunt considerate nule;

7.2. Pierderile sau intarzierile inscrierilor pe website (de exemplu, dar fara a se limita la) defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorilor;

7.3. Situatiile in care Participantii inscriu pe website sau la INFOLINE date incorecte;

7.4. Pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea sau pe parcursul programului de fidelizare, cauzate de furnizorul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa acceseze  www.clubrigips.ro;

7.5. Intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;

7.6. Situatiile in care PARTICIPANTIi achizitioneaza in perioada programului produse Saint- Gobain Construction Products Romania S.R.L. neparticipante in program si doresc sa participe cu acestea;

7.7. Răspunderea de a remedia viciile, de orice natură, pe care le-ar putea avea obiectele ce constituie premiile. Produsele vor fi insotite de certificate de garantie si orice cerere de remediere va fi adresata de catre participant direct furnizorului respectivului produs conform termenilor si conditiilor din certificatul de garantie emis de respectivul furnizor;

7.8. Situatiile in care premiul ales de un Participant nu se mai afla pe stocul furnizorului la momentul comenzii sau difera pretul;

7.9. Bonurile deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului.

7.10. Situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi bon fiscal.

7.11. Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru orice erori de imprimare sau alte erori referitoare la bonul fiscal (ex: bonuri fiscale fara denumirea specifica a produselor  participante  sau  ilizibil imprimate), generate de unele limitari tehnice a  acestor materiale.

Câştigătorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor în bani sau în alte obiecte şi nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor tehnice ale premiilor din program.

 

 

 

Art. 8 FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizatori, inclusiv imposibilitatea Organizatorilor din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea programului de fidelizare, Organizatorii vor fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul, daca invoca forta majora sau cazul fortuit este obligat sa comunice Participantilor existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitie.

In intelesul prezentului Regulament constituie caz fortuit printre altele, urmatoarele evenimente:

 1. pierderea bazelor de date;
 2. avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si acordare a premiilor;
 3. erori de tiparire, inclusiv produse prin eroare umana;
 4. tentative de frauda ale mecanismului programului de fidelizare prin mijloace electronice sau alte mijloace;
 5. orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia.

Art. 9. LITIGII SI FRAUDE

In eventualitatea unor litigii aparute intre Organizatori si Participantii la Campanie, acestia vor incerca sa le solutioneze in primul rand pe cale amiabila.

Organizatorii nu isi asuma nicio raspundere si nu va fi parte in disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra bonurilor fiscale care dovesc achizitia produselor participante in program.

Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui program de fidelizare. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorii vor sesiza organele competente. De asemenea, Organizatorii sunt indreptatiti la inlaturarea din program  fara drept de reprimire a oricarui Participant care incarca in program bonuri fiscale falsificate sau considerate de Organizatori ca fiind neconforme etc.

Enumerarea de mai sus nu este limitativa fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

 

Art. 10. TAXE ŞI IMPOZITE

Create Direct S.R.L., in calitate de coorganizator se obligă să calculeze şi să vireze, daca va fi cazul, impozitul datorat pentru veniturile sub formă de premii obţinute de către Participanti, în conformitate cu reglementările Codului Fiscal în vigoare, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură în legătură cu aceste venituri fiind în sarcina exclusivă a câştigătorilor.

 

Art. 11. REGULAMENTUL PROGRAMULUI DE FIDELIZARE

Regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit pe intreaga perioada a programului de fidelizare oricărui solicitant pe website-ul  www.clubrigips.ro sau la INFOLINE 0800800815 (numar gratuit, program l-v, 9:00-18:00).

 

Art. 12. ÎNCETAREA PROGRAMULUI DE FIDELIZARE

Prezentul program de fidelizare poate înceta în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie caz de forţă majoră sau caz fortuit sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea şi desfăşurarea concursului cu caracter promoţional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect sau nu mai este permisa de lege.

 

Art. 13. DIVERSE

Orice participant care doreste sa reclame Organizatorilor fapte legate de desfasurarea campaniei este incurajat sa se adreseze imediat dupa constatarea faptei pe care doreste sa o reclame co-organizatorului Create Direct S.R.L., la adresa Str. Siriului Nr. 42-46, sector 1, Bucureşti.

Anexa 1, 2, 3 fac parte integranta din acest Regulament.

Saint-Gobain Construction Products Romania S.R.L.

 

              

 ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei

CLUB RIGIPS”

- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

 

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul

In vederea desfasurarii Programului de fidelizare Club Rigips, datele cu caracter personal ale utilizatorilor vor fi prelucrate de catre:

Saint-Gobain Construction Products Romania S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Sector 2, Cladirea Floreasca Park, Soseaua Pipera nr. 43, Corpul A, etajul 3, birourile 25-41 inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/16947/1994, avand Codul Unic de inregistrare 6194577 (denumita in continuare "Operatorul"),

prin intermediul Create Direct SRL, cu sediul in Str. Siriului, nr. 42-46, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/13124/2004, Cod unic de inregistrare RO 16678558, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”).

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

Saint-Gobain Construction Products Romania S.R.L., persoana de contact: Geanta Daniela, adresa: Bucuresti, Sector 2, Cladirea Floreasca Park, Soseaua Pipera nr. 43, Corpul A, etajul 3, birourile 25-41, telefon: 0800800815, email: Daniela.Geanta@saint-gobain.com;

 

 1. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la utilizatori urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. Nume; prenume
 2. Adresa email
 3. Telefon mobil
 4. Adresa (Strada, Numar, Bloc, Scara, Apartament), Oras, Judet
 5. Data nasterii

Codul numeric personal va fi colectat doar in cazul castigatorilor pentru care Operatorul este obligat la                retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementărilor fiscale in vigoare si doar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Promotie.

 1. Scopul procesarii

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Imputernicitului in vederea:

 1. organizarii si desfasurarii Campaniei;
 2. desemnarii si validarii castigatorilor;
 3. atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului;
 4. Organizarea de concursuri și promoții;
 5. Transmiterea de comunicări comerciale.
 1. Temeiul juridic al prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului Operatorului -CREATE DIRECT SRLsi imputernicitii sai, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

 

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate de catre Imputernicit timp de 3 ani de la incheierea Promotiei.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor, vor fi stocate de catre Operator conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului obligatii similare.

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor vor fi distruse de catre Imputernicit in termen de 3 ani de la incheierea Programului de fidelizare Club Rigips, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora.

 1. Drepturile persoanelor vizate

 

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura utilizatorilor, pe durata Programului de fidelizare Club Rigips, urmatoarele drepturi:

 1. dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
 2. dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
 3. dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 4. dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
 5. dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 6. dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
 7. dreptul la portabilitate a datelor;
 8. dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Desemnarea castigatorilor Campaniei se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fara interventie umana.

Utilizatorii isi pot exercita drepturile mentionate anterior fie apeland numarul de telefon 0800800815, fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa din: Bucuresti, Sector 2, Cladirea Floreasca Park, Soseaua Pipera nr. 43, Corpul A, etajul 3, birourile 25-41, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail: Daniela.Geanta@saint-gobain.com.

 1. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Programul de fidelizare Club Rigips pot participa exclusiv persoanele fizice sau persoanele fizice autorizate cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Programului de fidelizare Club Rigips, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ Imputernicitul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand utilizatorilor la Programul de fidelizare Club Rigips. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Campanie, utilizatorii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre Imputernicit, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si utilizator, inmanarii si primirii premiului.

 1. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata utilizatorilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament. 

 

 1. Alte prevederi

 

Datele personale ale utilizatorilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. (UE) 2016/679 („GDPR”). privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 2 la regulamentul oficial al programului de fidelizare Saint-Gobain

Construction Products Romania S.R.L.

Club Rigips

Lista produselor participante şi punctajul aferent fiecărui produs

Categorie

Produs

Punctaj nou

Profile metalice

Profile metalice Rigiprofil CD 60 lungime 2600 mm

0.5

Profile metalice

Profile metalice Rigiprofil CD 60 lungime 3000 mm

0.5

Profile metalice

Profile metalice Rigiprofil CD 60 lungime 4000 mm

0.5

Profile metalice

Profile metalice Rigiprofil UD 28 lungime 3000 mm

0.5

Profile metalice

Profile metalice Rigiprofil UW 50 lungime 4000 mm

0.5

Profile metalice

Profile metalice Rigiprofil UW 75 lungime 4000 mm

0.5

Profile metalice

Profile metalice Rigiprofil UW 100 lungime 4000 mm

0.5

Profile metalice

Profile metalice Rigiprofil CW 50 lungime 2600 mm

0.5

Profile metalice

Profile metalice Rigiprofil CW 50 lungime 3000 mm

0.5

Profile metalice

Profile metalice Rigiprofil CW 50 lungime 4000 mm

0.5

Profile metalice

Profile metalice Rigiprofil CW 75 lungime 2600 mm

0.5

Profile metalice

Profile metalice Rigiprofil CW 75 lungime 3000 mm

0.5

Profile metalice

Profile metalice Rigiprofil CW 75 lungime 4000 mm

0.5

Profile metalice

Profile metalice Rigiprofil CW 100 lungime 2600 mm

0.5

Profile metalice

Profile metalice Rigiprofil CW 100 lungime 3000 mm

0.5

Profile metalice

Profile metalice Rigiprofil CW 100 lungime 4000 mm

0.5

Placi de gips-carton

RB 9,5  1200x2000

0.7

Placi de gips-carton

RB 9,5  1200x2600

0.7

Placi de gips-carton

RB 9,5  600x2000

0.7

Placi de gips-carton

RB 12,5  1200x2000

0.7

Placi de gips-carton

RB 12,5  1200x2600

0.7

Placi de gips-carton

RB 12,5  600x200

0.7

Placi de gips-carton

RBI 12,5  1200x2000

0.7

Placi de gips-carton

RBI 12,5  1200x2600

0.7

Placi de gips-carton

RBI 12,5  600x2000

0.7

Placi de gips-carton

RF 12,5 1200x2600

0.7

Placi de gips-carton

RF 12,5  1200x2000

0.7

Placi de gips-carton

RF 15 1200x2600

0.7

Placi de gips-carton

RFI 12,5 1200x2600

0.7

Placi de gips-carton

Rigips Fonic 1200x2600

0.7

Placi de gips-carton

Rigitherm 20 PS

0.7

Placi de gips-carton

Rigips Fonic 1200x2000

0.7

Placi de gips-carton

Habito

1

Ipsos

SUPER 25kg

1

Ipsos

RIFIX 25kg

1

Ipsos

RIFIX THERMO 25kg

1

Ipsos

SUPERTOP 20kg

1

Ipsos

DUOGLET 20kg

1

Ipsos

GLET 20kg

1

Ipsos

BIANCO 20kg

1

Ipsos

TEN 25kg

1

Ipsos

UNI 25kg

1

Ipsos

DUOGLET 5KG

0.5

Ipsos

SUPER 5kg

0.5

 

Valoarea unui punct = 0.5 RON

Anexa 3 la regulamentul oficial al programului de fidelizare Saint-Gobain

Construction Products Romania S.R.L.

Club Rigips

Lista magazinelor participante

 

In cadrul acestui program vor participa lantul de magazine Dedeman, Leroy Merlin, Ambient, Arabesque, Denver, Praktiker – la nivel national. Organizatorii pot decide adaugarea oricarui alt magazin in program pe parcursul campaniei si vor anunta participantii in legatura cu acest aspect prin afisare / publicare pe site.