0.70 puncte

Placa gips-carton RB 9,5

Descrierea Produsului

Gips-carton Rigips RB 9,5 este o placă cu muchie PRO (SR EN 520 + A1:2010) cu miez din ipsos alb și înveliș din carton rezistent, gri, greu combustibilă (clasă de reacție la foc A2-s1,d0).

Domeniul de utilizare:

Varianta de 9.5 mm grosime este recomandată pentru construcţii funcţionale la interior: debarale în spaţii cu înălţime redusă (sub panta şarpantei, sub panta scării, etc), măşti pentru ascundere ţevi, reparaţii în jurul tâmplăriei, rafturi de depozitare, scafe de lumină, etc

Dimensiuni:

1200x2000, 1200x2600, 600x2000

Premii câștigate

  • 2
  • 1
  • 8
  • 7
Adauga bonuri