Regulamentul oficial al programului de fidelizare Saint-Gobain Construction Products Romania S.R.L.


Descarca regulament

Club Rigips

1 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2018

 

ART. 1. ORGANIZATORII PROGRAMULUI DE FIDELIZARE

Organizatorii programului de fidelizare Clubul Rigips (denumit in continuare „program de fidelizare”) sunt Saint-Gobain Construction Products Romania S.R.L. – Rigips Business Unit cu sediul social în Bucuresti, Sector 2, Cladirea Floreasca Park, Soseaua Pipera nr. 43, Corpul A, etajul 3, birourile 25-41, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/16947/1994, Cod de Inregistrare Fiscala 6194577, inregistrat ca operator de date cu notificarea nr. 16479 si Create Direct SRL, cu sediul social în Bucureşti, Str. Siriului, Nr.42-46, etaj 3, inregistrat ca operator de date cu notificarea nr.10044.

Programul de fidelizare se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează “Regulamentul”). Termenii şi condiţiile prezentului Regulament, aşa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toţi participanţii la programul de fidelizare.

Organizatorii îşi rezervă dreptul, in cazuri exceptionale, de a modifica Regulamentul, aducând la cunoştinţa publicului modificarile.

 

ART. 2. DURATA ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE A PROGRAMULUI

Programul de fidelizare Club Rigips va fi organizat şi se va desfăşura în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018 (”Durata Programului”) la nivel national, prin intermediul magazinelor agreate de organizatori /distribuitorilor autorizati / partenerilor Saint-Gobain Construction Products Romania S.R.L.– conform Anexei 2 a prezentului Regulament.

 

ART. 3. MĂRCILE ŞI PRODUSELE PARTICIPANTE

Mărcile şi produsele participante in cadrul programului (denumite în cele ce urmează ”Produsele Participante”) sunt prezentate în Anexa 1 a prezentului Regulament, cat si pe site-ul www.clubrigips.ro, sectiunea “produse”.

 

ART. 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

In programul de fidelizare are dreptul să participe orice persoană fizica sau persoana fizica autorizata, utilizator final al Produselor Participante, cu varsta de minimum 18 ani impliniti (in cazul persoanelor fizice) la data inceperii programului de fidelizare, care pe parcursul desfasurarii acestuia achizitioneaza Produse Participante dintre cele mentionate in Anexa 1 la Regulament din cadrul magazinelor agreate sau de la distribuitorii autorizati conform Anexei 2 la Regulament si detine un cont activ in aplicatia online www.clubrigips.ro,(denumit in continuare “Participant”).

Conturile participantilor se creaza de catre Organizatori, pe baza datelor declarate de catre fiecare participant:

 • fie la momentul contactarii telefonice a Organizatorilor;
 • fie in formularul de inscriere pe care au posibilitatea sa il acceseze gratuit pe website-ul  www.clubrigips.ro.

Fiecare Participant caruia i-a fost creat un cont se considera inscris in program indiferent daca acesta foloseste sau nu contul respectiv.

Nu pot participa la acest program de fidelizare angajatii Saint-Gobain Construction Products Romania S.R.L., și a Create Direct S.R.L , sau ai celorlalte companii implicate în organizarea şi desfăşurarea programului de fidelizare precum si rudele acestora de gradul I si II.

Nu pot participa la acest program de fidelizare distribuitorii, vanzatorii, revanzatorii, companiile ce activeaza in domeniul constructiilor sau in domenii auxiliare constructiilor – si nici angajatii aferenti acestora.

Participarea la prezentul Program are valoare de acceptare integrală şi liber consimţită a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare aparţine în exclusivitate persoanei fizice/persoanei fizice autorizate care îndeplineşte condiţiile impuse de Regulament.

Utilizator Final in cadrul prezentului regulament este orice persoană fizică/persoana fizică autorizată, care dovedeşte că a cumpărat cel putin un Produs Participant din cadrul magazinelor agreate sau de la distribuitorii autorizati conform Anexei 2 la Regulament, în scopul utilizării acestuia in perioada campaniei.

Distribuitor Autorizat este orice distribuitor care are dreptul legal de a efectua comert cu Produsele Participante la acest Program si este agreat de catre Organizatori ca fiind parte a acestui program.

Dovada utilizarii in mod direct se va face de catre cei vizati mai sus, prin:

- incarcarea / upload pe site –ul  / platforma online www.clubrigips.ro a bonului fiscal stampilat ce dovedeste achizitia Produselor Participante.

De asemenea, Organizatorii isi rezerva dreptul de a solicita spre verificare oricand pe perioada campaniei documentele fiscale primite de Participanti la achizitionarea Produselor Participante inscrise in prezenta campanie.

 

ART. 5. MODUL DE DESFĂŞURARE A PROGRAMULUI

Acest program permite tuturor Participantilor sa castige premii prin colectarea bonurilor fiscale eliberate la achizitionarea de Produse Participante si raportarea acestora direct in platforma online a Programului in vederea acumularii de puncte si a comandarii de premii.

Inscrierea in program

Inscrierea in prezentul program se poate face numai la cererea Participantilor. Achizitia Produselor Participante de la magazinele agreate/distribuitorii autorizati ofera dreptul la crearea unui cont activ in aplicatia online www.clubrigips.ro.

Solicitarea inscrierii in acest program se poate face de catre Participanti prin una din cele doua modalitati:

 • apeland in perioada campaniei Infoline 0800800815 (numar gratuit, program Luni-Vineri, intre orele 9:00-18:00) sau
 • completand in perioada campaniei formularul de inregistrare online disponibil pe  www.clubrigips.ro.

In urma analizarii si validarii de catre Organizatori a datelor transmise de Participanti, acestia primesc un cod unic personal si vor dispune implicit, de un cont personal pe platforma www.clubrigips.ro.

Acest cont le va fi creat Participantilor, de catre Organizatori, numai in urma analizarii de catre acestia a datelor declarate de Participanti la momentul inscrierii.

De la momentul primirii datelor, prin oricare dintre cele doua modalitati descrise mai sus si pana la momentul deciziei crearii unui cont pentru un Participant, Organizatorii au la dispozitie maximum 10 zile lucratoare pentru a activa/inactiva contul.

CODUL UNIC personal este un cod care se aloca o singura data catre fiecare Participant in momentul inscrierii. Fiecare Participant este direct raspunzator de instrainarea codului sau unic. In baza codului unic personal se vor desfasura toate activitatile din programul de fidelizare, respectiv atunci cand:

 1. se logheaza in site pentru incarcarea bonurilor fiscale pentru acumularea de puncte;
 2. se vor revendica premii prin telefon (se va mentiona codul unic personal la telefon);
 3. se verifica numarul punctelor, statusul comenzilor, sau orice alta informatie la INFOLINE.

In urma inscrierii, fiecare Participant va obtine, pe langa codul unic personal o parola (la alegerea lor) care va folosi, alaturi de codul unic, la autentificarea utilizatorului atat pe website cat si la INFOLINE.

Acumularea de puncte

Pe parcursul programului, Participanţii care achiziţionează Produsele Participante din cadrul magazinelor agreate sau de la distribuitorii autorizati conform Anexei 2 la Regulament si inscriu bonurile fiscale de achizitie in program, vor primi pentru fiecare achiziţie un număr de puncte aferente produsului achiziţionat, conform detaliilor din Anexa 1 a prezentului Regulament.

Pentru a  primi punctele aferente produselor achizitionate, Participantii trebuie sa trimita o copie/un scan al bonului fiscal, continand produsele achizitionate, prin upload pe site-ul programului www. clubrigips.ro cat si prin aplicatia whatsapp la numarul de telefon 0753300404.

Alaturi de poza bonului fiscal trimisa prin intermediul whatsapp, participantii trebuie sa mentioneze in mesaj cod client sau numarul de telefon cu care s-au inscris in platforma Club Rigips, pentru a putea fi identificati si pentru a li se putea aloca punctajul aferent.

Punctele acumulate de Participanţi vor fi actualizate în contul fiecarui Participant in aplicatia de pe site-ul www. clubrigips.ro in termen de maximum 10 zile lucratoare de la primirea dovezilor de achizitie a Produselor Participante la program de la distribuitorii autorizati (in functie de validarea bonului).

Organizatorii recomanda Participantilor care inscriu in program bonuri fiscale continand Produse Participante sa acopere pretul de achizitie al acestora, eventualele discount-uri, precum si orice alte detalii despre produsele de pe bon, altele decat cele participante in program.

Fiecare Produs Participant la promoţie va fi cotat cu un număr de puncte, mentionat in Anexa 1 a prezentului regulament.

Pe parcursul programului, în funcţie de achizitiile de Produse Participante la program din cadrul magazinelor agreate sau de la distribuitorii autorizati conform Anexei 2 la Regulament, Participanţii la program vor putea folosi punctele acumulate în magazinul virtual de pe site-ul www. clubrigips.ro  pentru a alege premii, cu ajutorul formularului de comanda, completandu-l integral si corect, fie:

 • pe site-ul clubrigips.ro;
 • fie solicitand lansarea unei comenzi la infoline 0800800815 (numar gratuit, program Luni-Vineri, intre orele 9:00-18:00).

Lista premiilor este disponibila online pe www. clubrigips.ro. Lista premiilor poate suferi modificari in functie de disponibilitatea produselor si a pretului acestora la furnizori.

Punctele acumulate de un Participant în cadrul unei luni şi neconsumate în luna respectivă se vor reporta şi in următoarele luni, până la epuizare, dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2019. După această dată, punctele neconsumate devin nule.

Pe măsura ce se opteaza pentru anumite premii, din punctajul total al Participantului se scade valoarea în puncte pentru produsele pentru care a optat.

Premiile alese de Participanţi, din magazinul virtual pe baza punctelor acumulate, vor fi expediate la adresa de livrare indicata de Participant, respectiv la domiciliul/sediul persoanei fizice/persoanei fizice autorizate trecute in formular, în maximum 30 de zile lucratoare de la data selectarii (respectiv de la data primirii de catre Organizatori a formularului de comanda online) si vor fi predate pe baza unui aviz de insotire a marfii.

În acest program de fidelizare vor fi luate în considerare toate bonurile fiscale incarcate online conform mecanismului programului, impreuna cu codul unic al Participantului, incepand cu 1 ianuarie 2018 pana pe data de 31 decembrie 2018 inclusiv.

Organizatorii isi rezerva dreptul de a solicita oricarui Participant dovada fizica (in original, integral, nedeteriorat) de achizitiei de catre acesta a Produselor Participante in program.

Organizatorii isi rezerva dreptul de a elimina din program orice Participant care are un comportament care poate fi considerat fraudulos sau care aduce prejudicii programului.

Bonurile fiscale

 • Bonurile fiscale sa fie emise de catre magazinele participante in cadrul acestui program (astfel cum sunt acestea specificate in Anexa 2 a prezentului Regulament);
 • Un Participant poate participa de mai multe ori in promotie, dar inscriind bonuri  fiscale distincte. 
 • Bonurile fiscale, care sa ateste achizitia Produselor Participante in perioada campaniei, trebuie pastrate, in stare buna, pentru validarea premiilor.
 • Bonurile fiscale trebuie sa fie corect  raportate (poza/ scan incarcata prin upload in sectiunea speciala a site-ului www. clubrigips.ro sau prin aplicatie whatsapp la numarul de telefon 0753300404), in caz contrar sunt respinse de sistem si Participantul nu primeste punctele aferente;
 • Poza/ scanul bonurilor fiscale incarcate sa fie intregi, reale, lizibile;
 • Bonurile fiscale sa fie unice, sa nu mai fi fost incarcate anterior de catre user sau de catre un alt user;
 • Bonurile fiscale inscrise pe site sunt validate sau invalidate de catre Organizatori in termen de 10 zile;
 • Fiecare bon fiscal poate fi inscris si se valideaza de catre sistem o singura data, pentru Participantul care il va inregistra prima data conform datelor furnizate de sistem (an / zi / ora / minute).
 • Orice Participant care va incerca sa inregistreze un bon fiscal inregistrat anterior de un alt Participant nu va putea face acest lucru, indiferent daca va prezenta dovada fizica a achizitiei sau folosirii produsului.
 • Orice incercare de fraudare (ca spre exemplu, dar fara a ne limita la acestea, inscrierea unor numere de bonuri fiscale fictive, inscrierea de catre un singur Participant/mai multi Participanti a acelorasi numere de bonuri fiscale, cu aceeasi data, din acelasi magazin, inscrierile Participantilor care detin acelasi nume de familie si au inscris acelasi bon fiscal) poate fi considerata tentativa de sabotare a programului si se poate solda cu eliminarea Participantului/Participantilor in cauza din program, fara ca Organizatorii sa fie obligati sa-i anunte pe cei invalidati in prealabil. In cazul in care exista suspiciunea de frauda, Organizatori pot solicita Participantilor sa faca dovada detinerii documentelor fiscale cu care s-au inscris, in original, atat in timpul programului, cat si ulterior perioadei de inscriere.
 • Un numar de bon fiscal, provenind din acelasi magazin, avand aceeasi data de emitere poate fi inregistrat o singura data in program. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului/Participantilor in cauza din program.
 • Organizatorii isi rezerva dreptul de a intreprinde verificari in baza de date a programului pentru a preveni eventuale tentative de fraudare. In cazul in care contul unui Participant atrage atentia prin numarul excesiv de participari, Participantul va fi contactat si i se va solicita sa faca dovada bonurilor de achizitie a Produselor Participante. In cazul in care care Participantul refuza sa faca dovada bonurilor fiscale pe baza carora s-a inscris in program, acestuia i se va bloca accesul in cadrul programului si i se vor anula participarile anterioare.

Valoarea bonului fiscal

Fiecare bon fiscal inscris in program, cu conditia de a fi validat ca fiind corect si continand Produse Participante, aduce Participantului puncte, conform anexei 1 atasate prezentului Regulament.

Valorificarea Punctelor

Punctele acumulate prin raportarea de catre Participanti si validarea de catre sistem a bonurilor fiscale pot fi valorificate prin achizitia de bunuri (premii). Aceste premii pot fi comandate in doua moduri:

 • Online: pe website-ul www.clubrigips.ro, din contul personal accesat pe baza codului unic personal si a parolei personale;
 • Telefonic: apeland linia de INFOLINE 0800800815 (numar gratuit, program Luni-Vineri, intre orele 9:00-18:00)  pusa la dispozitie Participantilor, de asemenea prin autentificare pe baza codului unic personal si a parolei personale.

Lista premiilor va fi disponibila online pe  www.clubrigips.ro cat. Lista premiilor poate suferi modificari in functie de disponibilitatea produselor la furnizorii selectati de Organizatori in program, precum si in functie de pretul acestora. Premiile sunt disponibile in limita stocurilor.

Numărul total al premiilor va fi estimat la sfârşitul perioadei programului, în funcţie de numărul de Participanţi care îndeplinesc condiţiile de câştig.

Punctele acumulate de un Participant în cadrul unei luni şi neconsumate în luna respectivă se vor reporta şi in următoarele luni, până la epuizare, dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2019. După această dată, punctele neconsumate devin nule, in lipsa altei instiintari din partea Organizatorilor.

Pe măsura ce se opteaza pentru anumite premii, din punctajul total al Participantului se scade valoarea în puncte pentru produsele pentru care a optat.

Premiile alese de Participanţi din magazinul virtual pe baza punctelor acumulate, vor fi expediate la domiciliul/sediul Participantului completat in formular ca adresa de livrare, în termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data comenzii (respectiv de la data primirii de catre Organizatori a formularului de comanda online, sau telefonic la INFOLINE) si vor fi predate pe baza unui proces-verbal de predare-primire sau impreuna cu avizul de insotire a marfii.

Orice reclamatie cu privire la eventuale probleme de livrare a premiilor se face in maximum 30 de zile calendaristice de la data plasarii comenzii de catre Participant.

Participantii sunt obligati sa pastreze dovada achizitiei Produselor Participante inscrise de acestia in program (bon fiscal, factura fiscala) timp de 1 an de zile de la acordarea punctelor si a premiilor aferente, cat si sa dovedeasca oricand (la solicitarea Organizatorilor) prin prezentarea fizica a acestor documente inscrierea reala, legitima si de buna credinta a a acestora in program. Avand in vedere ca achizitia Produselor Participante este o conditie a participarii in aceasta campanie, daca Participantul se afla in imposibilitate sau refuza probarea achizitionarii produselor/ acumularii corecte de puncte, atunci Organizatorii isi rezerva dreptul sa anuleze de drept punctele accumulate in program, sa solicite restituirea premiilor acordate cat si sa alerteze organele indreptatite, sa suspecteze de frauda informatica orice actiune descrisa anterior, conform art. 249 Noul Cod Penal privind Frauda informatica.

De asemenea, Organizatorii isi rezerva dreptul de a anula comenzile, de a reseta punctele, de a scoate in afara programului orice Participant care nu poate face dovada fizica a achizitiei Produselor Participante inscrise in program.  In cazul in care in urma incercarilor de validare nereusite descrise mai sus, daca toate premisele dovedesc ca respectivul Participant poate fi suspectat de frauda informatica sau tentativa de a frauda/ de a sabota cumva programul, Organizatorii vor lua toate masurile legale ce se impun si va anunta organele competente pentru solutionarea acestor situatii.

Valoarea totală a premiilor prezentului program de fidelizare este limitată la suma de 45 000 Euro și va fi estimată la sfârşitul perioadei campaniei, în funcţie de numărul de Participanţi care îndeplinesc condiţiile de câştig.

Bugetul maxim de premii este de 4.000 euro pe luna, orice comanda lansata de catre un Participant dupa atingerea acestui prag maximal de premii va fi respinsa de catre Organizatori. Toate punctele acumulate si nefolosite de catre participanti vor fi reportate in program si vor putea fi folosite si preschimbate in premii la reluarea programului.

 Un participant  poate sa acumuleze maxim 1000 puncte/ luna.

Un participant poate sa acumuleze maxim 4000 puncte/ an.

ART. 6. CONDIŢII DE VALIDARE

Pentru ca un Participant sa primeasca premiile disponibile, acesta trebuie sa indeplineasca următoarele condiţii:

 1. Să îndeplinească toate condiţiile privind dreptul de participare, astfel cum sunt specificate la Art. 4 din Regulament;
 2. Să se inscrie in program prin una din modalitatile puse la dispozitie si descrise mai sus;
 3. Să achiziţioneze în perioada programului Produsele Participante la promoţie de la Distribuitorii autorizaţi ;
 4. Sa acumuleze puncte prin inregistrarea in program pana la data de 31.12.2018 a bonurilor fiscale care sa dovedeasca achizitionarea de Produse Participante si care sa fie emise exclusiv in perioada 01.01.2018 – 31.12.2018;
 5. Să consume punctele acumulate prin comandarea de produse pana la 31 ianuarie 2019, în magazinul virtual www.clubrigips.ro sau prin intermediul liniei de INFOLINE 0800800815 (numar gratuit, program l-v, 9:00-18:00).
 6. Sa pastreze dovada  fizica a achizitiei Produselor Participante la promotie. Organizatorii au dreptul sa solicite fizic dovada achizitiei Produselor Participante (constand in bon fiscal sau factura pentru persoanele fizice autorizate).

 

ART. 7. Limitele raspunderii Organizatorului

Organizatorii programului de fidelizare nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, urmatoarele:

7.1. Formularele de inscriere primite dupa 31 decembrie 2018 sau comenzile primite dupa data de 31 ianuarie 2019 ora Romaniei 23:59:59, care sunt considerate nule;

7.2. Pierderile sau intarzierile inscrierilor pe website (de exemplu, dar fara a se limita la) defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorilor;

7.3. Situatiile in care Participantii inscriu pe website sau la INFOLINE date incorecte;

7.4. Pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea sau pe parcursul programului de fidelizare, cauzate de furnizorul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa acceseze  www.clubrigips.ro;

7.5. Intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;

7.6. Situatiile in care PARTICIPANTIi achizitioneaza in perioada programului produse Saint- Gobain Construction Products Romania S.R.L. neparticipante in program si doresc sa participe cu acestea;

7.7. Răspunderea de a remedia viciile, de orice natură, pe care le-ar putea avea obiectele ce constituie premiile. Produsele vor fi insotite de certificate de garantie si orice cerere de remediere va fi adresata de catre participant direct furnizorului respectivului produs conform termenilor si conditiilor din certificatul de garantie emis de respectivul furnizor;

7.8. Situatiile in care premiul ales de un Participant nu se mai afla pe stocul furnizorului la momentul comenzii sau difera pretul;

7.9. Bonurile deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului.

7.10. Situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi bon fiscal.

7.11. Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru orice erori de imprimare sau alte erori referitoare la bonul fiscal (ex: bonuri fiscale fara denumirea specifica a produselor  participante  sau  ilizibil imprimate), generate de unele limitari tehnice a  acestor materiale.

Câştigătorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor în bani sau în alte obiecte şi nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor tehnice ale premiilor din program.

Art. 8. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Saint-Gobain Construction Products Romania S.R.L. este inregistrata ca operator date cu caracter personal, la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în baza notificării nr. 16479.

Create Direct S.R.L. este inregistrata ca operator date cu caracter personal, la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr.10044.

Datele personale ale persoanelor fizice completate pe formularul de inscriere vor fi prelucrate de Organizatori cu respectarea confidentiatlitatii si a prevederilor legale in scopul acordarii produselor persoanei fizice participante, precum si pentru scop de marketing si publicitate, respectiv pentru trimiterea catre participant de informatii despre produsele si campaniile Organizatorilor.

Prin participarea la acest program, orice Participant persoana fizica îşi da acordul expres şi neechivoc ca datele sale personale comunicate Organizatorilor să intre în baza de date a acestora si, sa fie colectate, prelucrate de

Create Direct S.R.L. în vederea validării, atribuirii premiilor şi îndeplinirii obligaţiilor fiscale ale Organizatorilor.

Organizatorii garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor Participanţilor.

In absenta acestui acord Participantul nu poate participa la program.

Participantul la program, în calitate de persoana vizată, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18).

Participanţii au dreptul de a obţine de la Organizatori, la cerere şi în mod gratuit confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive intemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu exceptia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. În vederea exercitării acestor drepturi, Participantul la program va transmite o cerere scrisă, datată şi semnată catre CREATE DIRECT S.R.L., la adresa: Bucureşti, Str. Siriului nr. 42-46, Sector 1, in atentia dl. Razvan Diaconu.

 

Art. 9. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizatori, inclusiv imposibilitatea Organizatorilor din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea programului de fidelizare, Organizatorii vor fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul, daca invoca forta majora sau cazul fortuit este obligat sa comunice Participantilor existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitie.

In intelesul prezentului Regulament constituie caz fortuit  printre altele, urmatoarele evenimente:

 1. pierderea bazelor de date;
 2. avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si acordare a premiilor;
 3. erori de tiparire, inclusiv produse prin eroare umana;
 4. tentative de frauda ale mecanismului programului de fidelizare prin mijloace electronice sau alte mijloace;
 5. orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia.

Art. 10. LITIGII SI FRAUDE

In eventualitatea unor litigii aparute intre Organizatori si Participantii la Campanie, acestia vor incerca sa le solutioneze in primul rand pe cale amiabila.

Organizatorii nu isi asuma nicio raspundere si nu va fi parte in disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra bonurilor fiscale care dovesc achizitia produselor participante in program.

Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui program de fidelizare. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorii vor sesiza organele competente. De asemenea, Organizatorii sunt indreptatiti la inlaturarea din program  fara drept de reprimire a oricarui Participant care incarca in program bonuri fiscale falsificate sau considerate de Organizatori ca fiind neconforme etc.

Enumerarea de mai sus nu este limitativa fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

 

Art. 11. TAXE ŞI IMPOZITE

Create Direct S.R.L., in calitate de coorganizator se obligă să calculeze şi să vireze, daca va fi cazul, impozitul datorat pentru veniturile sub formă de premii obţinute de către Participanti, în conformitate cu reglementările Codului Fiscal în vigoare, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură în legătură cu aceste venituri fiind în sarcina exclusivă a câştigătorilor.

 

Art. 12. REGULAMENTUL PROGRAMULUI DE FIDELIZARE

Regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit pe intreaga perioada a programului de fidelizare oricărui solicitant pe website-ul  www.clubrigips.ro sau la INFOLINE 0800800815 (numar gratuit, program l-v, 9:00-18:00).

 

Art. 13. ÎNCETAREA PROGRAMULUI DE FIDELIZARE

Prezentul program de fidelizare poate înceta în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie caz de forţă majoră sau caz fortuit sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea şi desfăşurarea concursului cu caracter promoţional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect sau nu mai este permisa de lege.

 

Art. 14. DIVERSE

Orice participant care doreste sa reclame Organizatorilor fapte legate de desfasurarea campaniei este incurajat sa se adreseze imediat dupa constatarea faptei pe care doreste sa o reclame co-organizatorului Create Direct S.R.L., la adresa Str. Siriului Nr. 42-46, sector 1, Bucureşti în atenţia dl. Razvan Diaconu.

Anexa 1, 2  fac  parte integranta din acest Regulament.

Saint-Gobain Construction Products Romania S.R.L.

 

Anexa 1 la regulamentul oficial al programului de fidelizare Saint-Gobain

Construction Products Romania S.R.L.

Club Rigips

Lista produselor participante şi punctajul aferent fiecărui produs

Profile metalice: cotate fiecare cu cate 1 punct

 1. Profile metalice Rigiprofil CD 60 lungime 2600 mm
 2. Profile metalice Rigiprofil CD 60 lungime 3000 mm
 3. Profile metalice Rigiprofil CD 60 lungime 4000 mm
 4. Profile metalice Rigiprofil UD 28 lungime 3000 mm
 5. Profile metalice Rigiprofil UW 50 lungime 4000 mm
 6. Profile metalice Rigiprofil UW 75 lungime 4000 mm
 7. Profile metalice Rigiprofil UW 100 lungime 4000 mm
 8. Profile metalice Rigiprofil CW 50 lungime 2600 mm
 9. Profile metalice Rigiprofil CW 50 lungime 3000 mm
 10. Profile metalice Rigiprofil CW 50 lungime 4000 mm
 11. Profile metalice Rigiprofil CW 75 lungime 2600 mm
 12. Profile metalice Rigiprofil CW 75 lungime 3000 mm
 13. Profile metalice Rigiprofil CW 75 lungime 4000 mm
 14. Profile metalice Rigiprofil CW 100 lungime 2600 mm
 15. Profile metalice Rigiprofil CW 100 lungime 3000 mm
 16. Profile metalice Rigiprofil CW 100 lungime 4000 mm

 

Placi de gips-carton:  cotate cu  1 punct/ bucata

 1. RB 9,5
  1. 1200x2000
  2. 1200x2600
  3. 600x2000
 2. RB 12,5
  1. 1200x2000
  2. 1200x2600
  3. 600x200
 3. RBI 12,5
  1. 1200x2000
  2. 1200x2600
  3. 600x2000
 4. RF 12,5 1200x2600, 1200x2000
 5. RF 15 1200x2600
 6. RFI 12,5 1200x2600
 7. Rigips Fonic 1200x2600
 8. Rigitherm 20 PS
 9. Rigips Fonic 1200x2000

Ipsos: 2 Puncte/ sac*

 • Rigips:
  • SUPER 25kg
  • RIFIX 25kg
  • RIFIX THERMO 25kg
  • SUPERTOP 20kg
  • DUOGLET 20kg
 • Rimano:
  • GLET 20kg
  • BIANCO 20kg
  • TEN 25kg
  • UNI 25kg

*Exceptie:

 • DUOGLET 5KG – 1 punct/ sac
 • SUPER 5kg – 1 punct/ sac

Placa Habito

12.5 x 1200 x 2600 – 3 puncte** / bucata

**punctaj promotional valabil in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018.

Dupa aceasta data, incepand cu 1 ianuarie 2019 placa Habito 12.5x1200x2600 va fi cotata cu 1 punct / bucata.

 

Valoarea unui punct = 1 RON

Anexa 2 la regulamentul oficial al programului de fidelizare Saint-Gobain

Construction Products Romania S.R.L.

Club Rigips

Lista magazinelor participante

In cadrul acestui program vor participa lantul de magazine Dedeman, Leroy Merlin, Ambient, Arabesque, Denver, Praktiker – la nivel national. Organizatorii pot  decide adaugarea oricarui alt magazin in program pe parcursul campaniei si vor anunta participantii in legatura cu acest aspect prin afisare / publicare pe site.